Błąd
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 45
Menu

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /strony/nowaigoinfo3/_old/templates/gk_news/lib/framework/helper.layout.php on line 175

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /strony/nowaigoinfo3/_old/includes/application.php on line 536

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /strony/nowaigoinfo3/_old/templates/gk_news/lib/framework/helper.layout.php on line 175

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /strony/nowaigoinfo3/_old/includes/application.php on line 536
Uncategorised

Uncategorised (15)

Turnieje Piłkarskie na boisku "Orlik" w Sobótce

10 kwietnia 2014 roku na boisku „Orlik” przy Zespole Szkół w  Sobótce rozegrano turnieje piłkarskie dziewcząt  i chłopców szkół gimnazjalnych.

Mistrzostwa Gminy Ostrów Wlkp. zorganizowane zostały przez Międzyszkolny Gminny Uczniowski Klub Sportowy  w ramach Gimnazjady 2013/2014 /Szkolny Związek Sportowy/.

Klasyfikacja końcowa turnieju:  

DZIEWCZĘTA:  I - Gimnazjum Lewków

                          II - Gimnazjum Sobótka

                         III – Gimnazjum Lamki

CHŁOPCY:         I - Gimnazjum Lamki

                          II - Gimnazjum Sobótka

                         III - Gimnazjum Gorzyce Wielkie

                         IV -  Gimnazjum Lewków

Zwycięska drużyna chłopców z Gimnazjum w Lamkach reprezentować będzie Gminę Ostrów Wlkp. w turnieju powiatowym, który odbędzie się 30 kwietnia 2014 roku w Ostrowie Wlkp. /SP nr 1/.

W turnieju uczestniczyło 70 zawodników reprezentujących wszystkie gimnazja z terenu naszej gminy.

                                                                                          Międzyszkolny Organizator Sportu

                                                                                                            Tomasz Mocek

JD
Czytaj dalej...

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

15.02.2013r. zakończył się konkurs fotograficzny "Zimowa aura w Gminie Ostrów Wlkp.", zorganizowany przez Portal Informacyjno-Kulturalny Gminy Ostrów Wlkp. Igo-info. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na uroki gminy Ostrów Wlkp., jej walory naturalne, dorobek kulturowy, historyczny i przyrodniczy oraz promocja poprzez prezentację prac na tle zimowej aury.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału. Spośród licznie nadesłanych prac komisja w składzie:

Dariusz Pryczak – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Gorzycach Wielkich
Edyta Denkowska – redaktor igo-info.pl
Katarzyna Kryjom – Pracownik GBP  w Gorzycach Wielkich  

nagrodziła następujące  osoby:
Agnieszka i Wiktor  Kulińscy  oraz Lukki 1991

Poniżej zwycięskie prace:

[widgetkit id=65]

 

 

Prace nadesłane:

 

[widgetkit id=64]

 

 

 

Czytaj dalej...

Poezja na wieczór w słaborowicach

15 stycznia br. w Szkole Podstawowej w Słaborowicach  uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście, którymi byli Eugenia Zawidzka- gość honorowy uczestniczyli w wieczorze poetyckim. Zaproszona poetka zaprezentowała swoją twórczość poetycką dla dorosłych oraz dzieci. Dorobkiem poetyckim pochwaliła się uczennica tej szkoły Agnieszka Wróbel ( klasa VI). Rodzicom i dzieciom szkoły podobała się nie tylko poezja recytowana tego wieczoru, ale także poezja śpiewana. Uczniowie klasy IV - VI, krótko przedstawili biografię poety Juliana Tuwima oraz jego wiersze. Wśród znanych utworów tego poety znalazły się m.in.: Wspomnienie", który to zaśpiewała uczennica Karolina Tasarek, Miłość  ci wszystko wybaczy"  wykonany w innej nieco zmienionej aranżacji przez Sylwię Borowską.

Wśród  słuchających strof poetyckich był też: Wójt Gminy Ostrów Wielkopolski pan Piotr Kuroszczyk oraz sołtys wsi Słaborowice pani Maria Wojtczak. Nad całością tego przedsięwzięcia czuwali nauczycielka języka polskiego Małgorzata Mocek oraz nauczyciel muzyki Maciej Kasprzak. Celem spotkania było przybliżenie twórczości poetyckiej Eugenii Zawidzkiej oraz Juliana Tuwima.

Małgorzata Mocek

 

[widgetkit id=63]

Czytaj dalej...

Podjęto uchwały dotyczące nowego systemu gospodarki odpadami

kosz

Na XXXI Sesji Rady Gminy Ostrów Wielkopolski, która odbyła się 17.12.2012 r. na sali GOK w Wysocku Wielkim Rada Gminy Ostrów Wielkopolski podjęła szereg uchwał mających znaczenie we wprowadzeniu nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, który narzuciła samorządom nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391). Uchwalono nowy „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ostrów Wielkopolski", którego zapisy mają swoje odzwierciedlenie w pozostałych 4 uchwałach dotyczących gospodarki odpadami.

Gmina Ostrów Wielkopolski obejmuje z dniem 1 lipca 2013 r. nowym systemem gospodarowania odpadami tylko nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Wszystkie pozostałe nieruchomości tj. szkoły, przedszkola,  ośrodki zdrowia, sklepy i budynki związane z prowadzeniem  działalności gospodarczej w wyniku, której powstają odpady komunalne muszą nadal posiadać umowę z pomiotem, który zajmuje się transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych i posiada wpis do Gminnego Rejestru Działalności Regulowanej oraz ponosić z tego tytułu opłaty. Na dzień 01.01.2013 r.  do gminnego Rejestru wpisanych jest 8 podmiotów gospodarczych, które mogą świadczyć usługi w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

W przypadku nieruchomości, które będą obsługiwane przez Gminę przyjęto, że opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie naliczana od gospodarstwa domowego i kształtuje się ona następująco:

- 32,00 zł/ miesiąc (przy segregacji odpadów),

- 40,00 zł/ miesiąc (bez segregacji).

W ramach tej opłaty Gmina będzie odbierała z nieruchomości odpady komunalne z częstotliwością raz na dwa tygodnie. W opłacie tej mieści się też zbiórka odpadów wielkogabarytowych (w każdej miejscowości raz w roku taka akcja będzie organizowana) oraz utrzymanie gminnych punktów odpadów problemowych tj.;

-przeterminowane leki;

-chemikalia;

-zużyte baterie i akumulatory;

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

-meble i inne odpady wielkogabarytowe;

-odpady budowlane i rozbiórkowe - do 1 m3 rocznie;

-zużyte opony;

-odpady zielone.

 Do punktów tych  mieszkańcy będą mogli oddać ww. odpady bez żadnych dodatkowych opłat.

Czytaj dalej...

MISTRZOSTWO KLASY ORLIK

Warunki do uprawiania sportu w Gorzycach Wielkich są na medal, więc liczba młodych sportowców rośnie z dnia na dzień. Największym powodzeniem cieszy się piłka nożna. Młodzi adepci przyszłych mistrzostw J, po krótkim treningu, rozegrali pierwszy mecz – wydarzenie życia nie tylko dla nich samych, ale również dla najbliższych. Dnia 10 września na Orliku przy Zespole Szkół rywalizowała drużyna Gorzyczanka 1 rocznika 2002 – 2003
z Gorzyczanką 2 rocznik 2004 – 2006. Mecz był ekscytujący i pełen nieoczekiwanych akcji. Wynik nie był najważniejszy. Miała to być okazja, by zachęcić dzieci do uprawiania sportu i doskonała zabawa. Po wyczerpującym meczu drużyny integrowały się przy grillu. Dziękujemy za to wydarzenie Ludowemu Klubowi Sportowemu Gorzyczanka i trenerowi Piotrowi Piechowiakowi. Z niecierpliwością czekamy na kolejny mecz – dzieci i rodzice!

 

Opracowała:

Agnieszka Kulińska

 

[widgetkit id=58]

Czytaj dalej...

610 rocznica powstania Gorzyc Wielkich

 

610 rocznica powstania Gorzyc Wielkich

baner 610 lat


     Naturalnymwydaje się fakt, iż pamięć o czasach przeszłych powinno się kultywować,
a nauki płynące z historii wykorzystywać w życiu teraźniejszym.
Musimy pamiętać, że pierwsza wzmianka o miejscowości Gorzyce pojawiła się
w roku 1402, nie przypadkowo. Rozwijające się państwo Władysława Jagiełły, rozwój
administracji i zainteresowania dokładniejszymi danymi dotyczącymi Królestwa Polskiego
wymagało opracowania nowych map. Coraz sprawniej działające sądownictwo rejestrowało
coraz więcej spraw. I w tym miejscu należy pamiętać, że wprowadzona regulacja prawa przez
Kazimierza Wielkiego, które to spisano i skodyfikowano dawała doskonałe efekty.
To właśnie w Wielkopolskich Rotach Sądowych możemy odszukać pierwszej

wzmianki o naszej miejscowości. Jednak nie możemy trzymać się sztywno tej daty, ponieważ
na pewno Gorzyce, czy też Górzyce istniały już wcześniej, tylko brak na to poświadczeń w
piśmie. Gorzyce charakteryzują się doskonałymi właściwościami osadniczymi, położone są
na wzniesieniu 140 m. n.p.m. co zawsze dawało poczucie większego bezpieczeństwa, które
wynikało z łatwiejszej obserwacji terenu.

 

Pierwsze konkretne wiadomości pojawiają się jednak dopiero w XVI w. Wówczas
możemy się dowiedzieć co do kwestii podziałów ziemskich i właściciela, czyli Górzyckich
herbu Doliwa., jednak wraz z upływem czasu wieś została parcelowana na kolejnych
właścicieli wywodzących się ze szlachty zagrodowej. Wieś w wieku XVIII należała już do
dóbr przygodzickich książąt Radziwiłłów herbu Trąba i została ich własnością aż do lat
40 XX w. Pod koniec wieku XVIII Gorzyce były jedną z większych wsi w regionie, ponieważ
liczyły 46 domów, w których mieszkały 364 osoby (172 kobiety i 117 mężczyzn) i dawały
dochód roczny w wysokości 3220 zł., dla porównania wieś Zacharzew tylko 2196 zł.
Wieś pod względem religijnym zamieszkiwana była w większości przez katolików,
którzy należeli początkowo do parafii wysockiej, a od 1779 r. parafii ostrowskiej, dopiero
wybudowanie kościoła p.w. Najświętszego Serca Jezusowego umożliwiło utworzenie
w 1939 r. miejscowej parafii. W trakcie zaborów wieś zamieszkiwali również ewangelicy,
o czym świadczy funkcjonowanie szkoły ewangelickiej w Gorzycach Wielkich., która
funkcjonowała równocześnie ze szkołą dla katolików.
Charakterystycznym obiektem dla miejscowości był folwark z dworem dzierżawcy
pochodzącym z końca XIX w., który zmieniał swoich właścicieli aż do 1928, kiedy
to dzierżawcą został Józef Długoszewski, a czasie II wojny światowej zamieszkiwał go oficer
armii niemieckiej.


             Gorzyce Wielkie nie były miejscem wielkich wydarzeń historycznych, nie znaczy
to jednak, że w nich nie uczestniczyły. Z tych terenów wyszło wielu powstańców, walczących
o niepodległość naszego kraju, bohaterów którzy walczyli o polskość, wiarę, a w czasach
dzisiejszych zapisali się annałach uczelni wyższych i samorządowych.
Gorzyce Wielkie to dzisiaj wieś z tradycjami, bogatą gamą organizacji lokalnych
tj. Ochotnicza Strażą Pożarną, placówkami oświatowymi i kulturalnymi, stowarzyszeniami
kulturalnymi, oświatowymi, katolickimi i sportowymi, zespołami muzyczno-tanecznymi.
Gorzyce Wielkie to wieś, która godnie wkroczyła w XXI wiek.
Dariusz Pryczak

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS

Kultura

Szkoły

Lokalne Info

Media w Ostrowie

Parafie

Znajdz nas