Menu

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /strony/nowaigoinfo3/_old/templates/gk_news/lib/framework/helper.layout.php on line 175

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /strony/nowaigoinfo3/_old/includes/application.php on line 536

Deprecated: Non-static method JSite::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /strony/nowaigoinfo3/_old/templates/gk_news/lib/framework/helper.layout.php on line 175

Deprecated: Non-static method JApplication::getMenu() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /strony/nowaigoinfo3/_old/includes/application.php on line 536

Październikowe obrady Rady Gminy Ostrów Wielkopolski

Październikowe obrady Rady Gminy Ostrów Wielkopolski

 

Radni Gminy Ostrów Wielkopolski podjęli uchwałę w sprawie nowych stawek podatku od nieruchomości. Taką decyzje podjęto na ostatniej sesji, 8 października.

To pierwszy wzrost cen od 7 lat. Podwyżka będzie się różnić w zależności od rodzaju nieruchomości. Suma jest naliczana od m2. Wysokość minimalnej podwyżki podatku od nieruchomości to dwa grosze, maksymalnej 2,4 złote. - Stajemy się gminą w której dochody własne są coraz niższe. Nadszedł czas, by trochę podnieść stawki od nieruchomości. Chcemy by gmina się rozwija, przed nami wiele zadań. Tak długo jak było to możliwe nie podnosiliśmy podatku, w sumie przez siedem ostatnich lat. W naszej gminie wprowadzamy coraz więcej społecznych zadań, skierowanych do mieszkańców, to m.in.: Karta Dużej Rodziny, Dobry Początek, dopłacamy ponad milion złotych do przejazdów autobusami komunikacji, po to by były ulgowe bilety i tańsze przejazdy. Mam nadzieję, że podwyżka stawek podatku od nieruchomości będzie akceptowalna przez naszych mieszkańców i znajdzie zrozumienie. – tłumaczy wójt gminy Piotr Kuroszczyk. Po podwyżce, rocznie do budżetu gminy wpłynie o prawie 900 tysięcy złotych więcej niż w latach poprzednich. Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych. Jedna osoba, Ewa Mierzwicka wstrzymała się od głosu. W obradach nie uczestniczyło dwóch radnych: Piotr Śniegowski oraz Zenon Janas.

Na wniosek radnego Henryka Kwietnia, o złotówkę obniżono stawkę podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z 22,00 na 21 złotych. Roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w gminie Ostrów Wielkopolski od 1 stycznia 2020 r.

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,85 zł od 1m2 powierzchni, (było 0,79 zł)

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,60 zł od 1 ha powierzchni, (było 4,33 zł)

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1m2 powierzchni, (było 0,19 zł)

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji /Dz. U. z 2018 r., poz. 1398/
i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,00 zł od 1 m2 powierzchni; (było 2,98 zł)

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 0,75 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, (było 0,61 zł)

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 21,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, (było 19,35 zł)

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, (było 10,51 zł)

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,80 zł od 1m2 powierzchni użytkowej, (było 4,61 zł)

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,00 zł od 1m2 powierzchni użytkowej; (było 3,96 zł)

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 – 7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych /Dz. U.
z 2019 r., poz. 1170/.

 

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież

Powrót na górę

Kultura

Szkoły

Lokalne Info

Media w Ostrowie

Parafie

Znajdz nas